Withandgibbons

   
De withandgibbon is een tenger gebouwd dier, met net als andere gibbon
soorten lange armen en zonder staart. Ze zijn gemiddeld 5,5 kg zwaar en de
lichaamslengte is 42 tot 59 cm. In tegenstelling tot de andere gibbonsoorten
is de kleur van de pels zeer variabel. Er zijn dieren die helemaal zwart of
donkerbruin zijn, maar ook lichtbruin of zandkleurige dieren komen voor.
De handen, voeten en een krans van beharing rond de ogen,
neus en mond zijn wit. 
Wikipedia®