Wintertaling

   
Een volwassen wintertaling is ca. 35 cm groot en 350 gram zwaar. Het is
daarmee de kleinste eend die in Europa voorkomt. Deze eend wordt ook
wel de Euraziatische wintertaling genoemd omdat in Amerika een sterk
gelijkende soort voorkomt. Het mannetje van de wintertaling is overwegend
grijs en heeft een kastanjebruine kop met daarop rond het oog een glazend
groene vlek, omzoomd door dunne gele lijntjes. Hun voedsel bestaat
voornamelijk uit plantenkost en zaden. De lange, kale nek vertegenwoordigt
bijna de helft van de lichaamslengte. 
Wikipedia®