Loopeend

 
Loopeenden staan bekend om hun bijzonder hoge leg, zo'n 150 tot 200 eieren
per jaar, soms zelfs meer. De eieren worden gelegd op de meest uitlopende
plekken, ze maken geen nesten. Alleen de vrouwtjes kwaken, mannetjes maken
een schor zacht geluid. Kenmerkend is onder meer dat ze niet vliegen maar
hoogopgericht rondlopen
Wikipedia®