Afrikaanse Lepelaar

   
De vogel is 90 tot 91 cm lang en weegt gemiddeld 1790 gram. Net als de
andere soorten lepelaars is dit een slanke, sierlijke, witte vogel met een
afgeplatte, aan de top verbrede snavel. Kenmerkend voor de Afrikaanse
soort zijn de roze rode poten en de kale rode huid tussen het oog en de
snavel. Hierin verschilt de soort van de (gewone) lepelaar, die ongeveer
even groot is. De Afrikaanse lepelaar is geheel wit, bij het foerageren
jagen ze op de tast en zwaaien ze met de snavel heen en weer in het water.
Bij het opmerken van een kleine prooi tussen beide snavelhelften, klappen
die razendsnel samen. Lepelaars kunnen ook 's nachts jagen. 
Wikipedia®