Kroonkraanvogel

   
Grijze kroonkraanvogels zijn de enige kraanvogels die regelmatig in bomen zitten.
De vogel wordt ook vaak in dierentuinen gehouden. Ze eten insecten en kleine
zoogdieren die ze vinden bij kudden hoefdieren die ze wel eens volgen. Buiten het
broedseizoen leidt de vogel een zwervend bestaan.
Wikipedia®