Kaaiman

   
Van de familie alligators behoren maar twee soorten tot de 'echte' alligators
de Amerikaanse alligator uit Noord-Amerika en de Chinese alligator uit China.
De overige 6 soorten zijn kaaimans, verdeeld over drie geslachten. Kaaimans
vari๋ren in lengte, sommige soorten kunnen 4 (mogelijk 6) meter bereiken.
Cuviers gladvoorhoofdkaaiman is de kleinste moderne krokodilachtige, een
volwassen mannetje bereikt ongeveer 1,5 meter inclusief staart.
Wikipedia®