Hudson bay wolf

   
De Hudson Bay wolf komt vooral voor in de gebieden rondom Hudsonbaai
(Noordoost-Canada). Hij leeft vooral in de toendra. De wolf is een sociaal
dier dat in roedels leeft. Deze familiegroepen zijn strikt georganiseerd en worden
geleid door een mannetje en een vrouwtje. Het voedselaanbod bepaalt de
roedelgrootte. Waar veel eten te vinden is, leeft de wolf in grote roedels. In een
gebied met weinig eten bestaat de roedel uit een kleine familiegroep. Door in koor
te huilen, verstevigen wolven hun onderlinge band. Het komt het groepsgevoel ten
goede. Bovendien laten ze zo weten tot waar hunterritorium reikt. Ook gebruiken
wolven hun gehuil om in contact te blijven met groepsgenoten. Het gehuil is op wel
acht kilometer afstand te horen. bron