Grasparkieten

   
Als grasparkieten alleen in een kooi worden gehouden, hebben ze veel aandacht
nodig. Het zijn echte groepsdieren en daarom is het beter om er twee of meer te
houden, bij voorkeur een even aantal. Speelgoed en klimgerei zijn noodzakelijk
bij het leven in een kooi. Grasparkieten zijn vrolijke, ondernemende vogels die erg
tam kunnen worden, vooral als ze van jongs af aan met mensen in aanraking zijn
geweest. Sommige grasparkieten kunnen praten.
Wikipedia®