Goudvissen

   
De goudvis is een alleseter, hij eet zowel dierlijk voedsel als plantaardig,
maar verse waterplanten maken geen deel uit van het menu zoals bij
rietvoorn en graskarper. De goudvis neemt ook voedsel op van de bodem
waarbij bodemmateriaal opdwarrelt, dit kan met teveel vissen in een vijver
vertroebeling veroorzaken. 
Wikipedia®