Eidereend

   
Een volwassen exemplaar is ongeveer 60 centimeter groot en is daarmee groter
dan de wilde eend. Het mannetje is opvallend zwart-wit gekleurd met een groene
vlek op het achterhoofd en een witroze borst. Het vrouwtje is bruin met
zwarte streping.
Wikipedia®