Dikbekvink

 
Vinkachtigen zijn een familie van zangvogels waarbij de vinken, sijzen,
haak-enkruisbekken en kanaries ingedeeld worden. De familienaam is
afgeleid van hetwoord fringilla, Latijn voor vink, de meest algemene
vertegenwoordiger van dezefamilie in Europa. Het zijn meest zaadetende
vogels met een korte, sterke snavel.Ze hebben een harde schedel en grote
kaakspieren, die nodig zijn om de zeer hardezaden te kraken. De mannetjes
verschillen meestal van de vrouwtjes in uiterlijk.
Wikipedia®