Diamantduif

   
Hij dankt zijn naam aan zijn uiterlijk. De grijs blauwe vleugels liggen vol met
spikkeltjes, gelijkend op diamanten. Kopje en lijf zijn lichtgrijs. De staart is
wat donkerder. Rond het oog heeft hij een rode ring. Zijn totale lengte van kop
tot staartpunt is 20 cm. Het mannetje en vrouwtje zijn nauwelijks van elkaar te
onderscheiden, alleen tijdens de balts is te zien dat het mannetje de staart
uitspreidt en het vrouwtje niet.
Wikipedia®