Carolina eend

   
Het verenkleed van de woerd is prachtig gekleurd, terwijl het vrouwtje bruingrijs
is met witomrande ogen. De lengte bedraagt ongeveer 45 cm. Deze kleurrijke
verschijning komt voor op rustige poelen en rivieren van oostelijk Noord-Amerika.
's Winters trekt hij naar het zuidelijk deel daarvan. Deze eend is vaak hoog in bomen
aan te treffen en nestelt vaak in verlaten spechtenholten of in nestkasten hoog boven
de grond. De vogel is tamelijk wintervast. 
Wikipedia®