Bijeneter

   
Bijeneters zijn insecteneters en behendige vliegers, die ook in vlucht insecten
te grazen weten te nemen. De naam is duidelijk afkomstig van zijn voornaamste
voedselbron. De aanwezigheid van grote insectenprooien als sprinkhanen,
libellen, wespen en ook bijen is voor bijeneters een absolute voorwaarde.
Wikipedia®